Ugunsaizsardzības sistēmas

 UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS un TRAUKSMES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA
 Automātisko ugunsaizsardzības iekārtu ekspluatācijas vispārīgās prasības reglamentē:
       - 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi"
       (Noteikumi nosaka ugunsdrošības prasības, kas fiziskajām un juridis­kajām personām jāievēro, lai neatkarīgi no objekta īpašuma formas un atrašanās vietas novērstu un sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas).
Automātisko ugunsaizsardzības iekārtu nepieciešamību objektos reglamentē:
      - Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"       (Būvnormatīvs nosaka ugunsdrošības prasības, kādas ievēro, projektējot un būvējot jaunbūvējamas, renovējamas, rekonstruējamas un restaurējamas būves un to konstruktīvos elementus. Būvnormatīva prasības attiecas uz visu veidu būvēm).
    - LBN 211-08 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu  "Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami"
 Konvencionālās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas   Strādājam ar:       

 Heliks DS UAS Konvencionala sistema

 

  
 SASTĀVS:
 - UATS konvencionālais kontrolpanelis
 - ugunsgrēka detektoru staru līnijas
 - rokas trauksmes pogu staru līnijas
 - izziņošanas iekārtu līnijas
 - vadības iekārtu līnijas
 BENTEL Security
 ORION Globalfire
 TELETEK MAG
INIM SmartLine
Lasīt vairāk:  
 Adresu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas  
 Heliks DS UATS Adresu sistema
    
   SASTĀVS:
 - UATS adresu kontrolpanelis
 - adresu iekārtu cilpas līnijas - līdz 240 iekārtas / cilpā
 - izziņošanas iekārtu līnijas
 - vadības iekārtu līnijas
 JUNO Net - Globalfire
 INIM SmartLoop
 SIEMENS Cerberus
 SCHRACK-Seconet
 Lasīt  vairāk:  ESMI-ESA
 Evakuācijas izziņošanas balss sistēma 

 

      SASTĀVS:
 - Evakuācijas izziņošanas vadības /komutācijas / pastiprināšanas centrālā iekārta.
 - Izziņošanas skaļruņu līnijas
 - Izziņošanas skaļruņu rezerves līnijas.
 - Balss izziņošanas vadības iekārtas

 JEDIA

 AMC

 BOSCH PLENA

 TOA Corporation

 Lasīt vairāk:

 

 Dūmu novadīšanas sistēma 
 
   
 
Automātiskā gāzes dzēšanas sistēma 
 
   
 
Automātiskā aerosolu dzēšanas sistēma