Ugunsaizsardzības sistēmas

 UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS un TRAUKSMES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA

   
 Automātisko ugunsaizsardzības iekārtu ekspluatācijas vispārīgās prasības reglamentē:
       - 2004.gada 21.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" (pubilcēts 20.02.2004. Latvijas Vēstnesī nr.28)  (pdf 420Kb)
       (Noteikumi nosaka ugunsdrošības prasības, kas fiziskajām un juridis­kajām personām jāievēro, lai neatkarīgi no objekta īpašuma formas un atrašanās vietas novērstu un sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas).
Automātisko ugunsaizsardzības iekārtu nepieciešamību objektos reglamentē:
      - Latvijas būvnormatīvs LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība"
       (Būvnormatīvs nosaka ugunsdrošības prasības, kādas ievēro, projektējot un būvējot jaunbūvējamas, renovējamas, rekonstruējamas un restaurējamas būves un to konstruktīvos elementus. Būvnormatīva prasības attiecas uz visu veidu būvēm).
      - LBN 211-08 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu  "Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami"
 Konvencionālās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas - Ugunsgrēka signalizācijas.
   
 
Projektēts un izgatavots atbilstoši EN-54
standartam
 - mikroprocessoru kontroles panelis Inim SmartLine-4/24 un
Inim SmartLine-4/36 ir paredzēts mazajām un vidējām ugunsaizsardzības sistēmām, kā arī nelielu automātiskās gāzes ugunsdzēšanas  sistēmu vadībai.            

>  Kā izdzīvot ugunsgrēkā?  

 >  Prasības  ugunsdrošības detektoru uzstādīšanai.                                                       

   
Projektēts un izgatavots atbilstoši EN-54
standartam
 - mikroprocessoru kontroles panelis Bentel J-408 un
Bentel J-424 ir paredzēts mazajām un vidējām ugunsaizsardzības sistēmām, kā arī nelielu automātiskās gāzes ugunsdzēšanas  sistēmu vadībai.

 

                                      
  Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas - Adresu ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 
   
 

J-NET galvenais panelis


J-NET panelis - atkārtotājs

Addressable Combine (Smoke & Heat) Detector Addressable Optical Smoke Detector with LED
InputBeacon , 24V
Cilpas adresu iekārtas

 

   Galvenās sistēmas īpatnības

 • Sistēma ir paplašināma no 1-96 adresu cilpām
 • 125 adresu ierīces vienā cilpā
 • Līdz 96 Cilpas sirēnas ar 32 individuāli programmējamām adresēm katrā cilpā .
 • Savietojams ar daudziem komunikāciju protokoliem.
 • 2 divi programmējami trausmes izejas releji un viens bojājuma izejas relejs (NC)
 • Atvērta kolektora izejas Ugunsgrēka, Bojājuma un Pirmstrauksmes distances indikācijai.
 • 2 kontrolējamas sirēnas izejas uz galvenā paneļa un katra sub paneļa.
 • Atkārtotāja panelis ar opcionāli integrējamu subpaneli (J-NET-REP + Loop Card)
 • Tīkla komunikācija ar RS485, TCP/IP & Fiber Optics
 • 384 programmējamas zonas
 • 512 programmējamas sirēnu grupas un ieejas/izejas grupas.
 • Notikumu atmiņa 2000 notikumiem
 • Izgaismots LCD 4 rindu displejs * 40 zīmes
 • Daudzfunkcionālas programmēšanas iespējas, no integrētas pults, Distances IR pults (optional), PS2 datora klaviatūras un GFE Connector PC programmas
 • Windows™ bāzēta PC Graphics programma ODYSSEY ar trauksmes menedzmentu .
 Datasheet  Datasheet
   

 Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas:

 • Automātiskās gāzes ugunsdzēšanas sistēmas;
 • Automātiskās pulvera ugunsdzēšanas sistēmas;
 • Automātiskās aerosolu ugunsdzēšanas sistēmas.
   

 Stacionārās dūmu un karstuma kontroles iekārtas:

          (Ventilātoru un vārstu ieslēgšanai, kas paredzēta būvju un telpu aizsardzībai pret piedūmošanos un karstumu, cilvēku evakuācijas drošībai un ugunsdzēsības un glābšanas dienestu darbības nodrošināšanai).
   

 Ugunsgrēka izziņošanas un evakuācijas vadības iekārtas.