SIA "Heliks DS"                  Drošības sistēmu serviss                 Rīga, Dārzciems
Mob.tālr... +371..29241895

E-pasts:     heliks@heliks.lv      

  
 

      

 

Ugunsdrošībai

 Ugunsaizsardzības sistēmu projekti, izbūve, būvuzraudzība, iekārtu tehniskā apkalpošana

Automātisko ugunsaizsardzības iekārtu projektēšanas, montāžas un tehniskās apkopes prasības reglamentē: 

-  LR Ministru kabineta noteikumi Nr:238 "Ugunsdrošības noteikumi"  

-  Latvijas Valsts standarts LVS EN CEN/TS 54-14 ”Norādījumi plānošanai, projektēšanai, instalācijai, nodošanai ekspluatācijā un tehniskajai apkopei.”

UAS IEKĀRTU TEHNISKĀ APKALPOŠANA 

UAS sistēmas uzturēšana dokumentācija  

SIA "Heliks DS" izpilda tehnisko apkalpošanu un remontdarbus, saskaņā ar apstiprinātu tehniskās apkopes reglamentu,  sekojošām sistēmām:

 - Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas;

 - Ugunsgrēka evakuācijas balss izziņošanas sistēmas;

 - Ugunsgrēka automātiskās dzēšanas sistēmas;

 - Dūmu novadīšanas sistēmas automātikas;

Tehniskās apkopes  periodiskums - ne retāk, kā reizi mēnesī vai arī ne retāk, kā reizi 3 mēnešos, ja ikmēneša pārbaudes izpilda pasūtītājs.

Apkalpošanas līgums var tikt slēgts par sistēmu vai  sistēmu kopumu, kā arī kombinācijā ar apsardzes video vai piekļuves sistēmu apkopēm.

Cena pēc vienošanās sākot no 100,00 Eur / mēnesī

  

Ugunsaizsardzības sistēmu projektēšana un būvuzraudzība

Automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas uztur darba kārtībā un ekspluatē saskaņā ar iekārtu ražotāja tehniskās dokumentācijas prasībām.

AUS iekārtas un tajās veiktās izmaiņas atbilst tehniskajam projektam un  izbūvi reglamentējošo būvnormatīvu un standartu prasībām.

 SIA "Heliks DS" piedāvā ugunsaizsardzības sistēmas projektēšanu un būvuzraudzību:

 Sertifikāts: BIS 3-00404 - Elektroiekārtu projektēšana - beztermiņa.
 Sertifikāts: BIS 5-00784 - Elektroiekārtu izbūves darbu būvuzraudzība - beztermiņa.

Cena pēc vienošanās 

 

Ugunsaizsardzības sistēmu montāža / ierīkošana 

Sertifikāts: BIS 4-00975 - Elektroiekārtu izbūves darbu vadīšana - beztermiņa.   

 

 Buvkomersanta registracijas aplieciba Heliks DS