Izsaukuma sistēmas invalīdu tualetēm

 

 Priekšvārds:
Būvniecības likums nosaka pieejamas vides nepieciešamību būvēs. Lai nodrošinātu būvniecības likuma izpildi, būvnormatīvos ir noteiktas prasības projektējot sabiedrībai pieejamas dzīvojamās vai publiskas lietošanas ēkas un būves.

Ministru kabineta noteikumi Nr.60 - Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām

2. Vispārīgās prasības ārstniecības iestādēm

3.2. nodrošina vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1463 redakcijā)

– Tualetes kabīne ir aprīkota ar drošības pogām, kuru augstumi ir 0,15 m un 0,9 m vai ir poga ar aukliņu.

 

 

 

VAROLUX  BWC "Vivario"

Izsaukuma signalizācija invalīdu tualetēm
Atbilstība CE, DIN VDE 0834 un ZVEI direktīvām (German Electrical and Electronic Manufacturers’ Association).

Sīkāk apskatīt šeit >>> PDF 1,8Mb