SIA "Heliks DS"                  Drošības sistēmu serviss                 Rīga, Dārzciems
Mob.tālr... +371..29241895

E-pasts:     heliks@heliks.lv      

  
 

      

 

Medicīnai

(MIS) Māsu (personāla) izsaukuma sistēmas un Invalīdu WC signalizācijas.

       Pacientu uzraudzības risinājumi ārstniecības un aprūpes iestādēm.            

       

Projektēšana, montāža, tehniskā apkalpošana, iekārtu piegāde.

 Informāciju par pakalpojumiem var iegūt: t. 29241895  e-pasts heliks@heliks.lv

Latvijas republikā MIS (māsu izsaukuma sistēma) nepieciešamību nosaka:

 - Ministru kabineta noteikumi Nr.60                 Rīgā 2009.gada 20.janvārī
Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām:
 - Ārstniecības iestāde nodrošina vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem.
  - Stacionārajā ārstniecības iestādē pacientiem nodrošina tehnisku iespēju no jebkuras pacientu palātas un tualetes telpas jebkurā diennakts laikā izsaukt dežurējošo ārstniecības personu. 
 
Invalīdu izsaukuma signalizācijas nepieciešamību nosaka:
 - Ministru kabineta noteikumi Nr.693, LBN 200-21   Rīgā 2021.gada 19.oktobrī 
Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs:  Skat:  3. VIDES PIEEJAMĪBA,  10.3.  SANITĀRTEHNISkĀS TELPAS
 - Vides pieejamības rekomendācijas - Apeirons

PERSONĀLA un MĀSU IZSAUKUMA SISTĒMAS ĀRSTNIECĪBAS un APRŪPES IESTĀDĒM:

Medmāsas izsaukšanas poga ir poga, kas atrodas pie stacionārās ārstniecības vai veselības aprūpes iestādes gultas un ļauj pacientiem attālināti izsaukt medmāsu vai citu medicīnisko personālu, ja viņam nepieciešama palīdzība. Pacientam nospiežot pogu, darbinieki gaiteņos un medmāsu postenī saņem signālu, un parasti medmāsa vai medmāsas asistents dodas pie pacienta. Dažas sistēmas sniedz iespēju pacientam tieši sarunāties ar medicīnas personālu, bet citas iedarbina skaņas vai gaismas signālu pie ieejas palātā vai/un medmāsu postenī, un kādam no darbiniekiem jādodas pie pacienta, lai noskaidrotu, kas viņam nepieciešams. Izsaukuma sistēmas var būt aprīkotas ar gaiteņa displeju, kas norāda izsaukuma istabas vai gultas numuru kā arī aprūpes statusu – Aprūpes izsaukums, Med.māsas izsaukums, WC izsaukums, klātbūtne, asistence, u.c.  

  - Izsaukuma sistēmas Eiropā izgatavo un ierīko atbilstoši Eiropas DIN VDE0834 standartam.

  - Lielbritānijas izsaukuma sistēmas atbilst BS 8300 , un nav konfliktā ar Eiropas standartu.

 

 MĀSU, PERSONĀLA IZSAUKUMA ADRESU VADU SISTĒMAS >>> Skatīt sīkāk

 

MĀSU, PERSONĀLA IZSAUKUMA MAZĀS VADU SISTĒMAS

 

MĀSU, PERSONĀLA IZSAUKUMA IP VADU SISTĒMAS

 

MĀSU, PERSONĀLA IZSAUKUMA BEZVADU SISTĒMAS

 

INVALĪDU WC IZSAUKUMA SISTĒMAS

 

 

 Palātu izsaukuma analoga bezadresu sistēma
  Strādājam ar:       

  

  

 

  
 SASTĀVS:
 - Pacienta izsaukuma slēdzis ar fiksāciju
 - Koridora virsdurvju lampa pie ieejas istabā
 - Koridora vai māsu posteņa pults
 - Barošanas avots ar garantētu elektropadevi
 - Kabeļu līnijas - atbilstošas avārijas sistēmu prasībām
 
C-Tec UK
Hoyles UK
Heliks DS izstrādes
Lasīt vairāk:  
 MIS Palātu izsaukuma adresu sistēma
 

  

 
    

   SASTĀVS:
 - Adresu iekārta palātai vai katrai gultasvietai
 - Iznestās pacienta pults pieslēguma iespēja
 - Koridora 2-4 krāsu virsdurvju lampa pie ieejas istabā
 - Iespēja identificēt aprūpes statusu pēc krāsas
 - Gaiteņa displejs izsaukuma adreses indikācijai
 - Dežuranta/Māsu posteņa pults ar adreses identifikāciju
 - Monitorings - PC datorsistēmas pieslēgums
C-TEC UK
Varolux AU
 Meeyi CN
Schrack-Seconet AU
 Lasīt  vairāk: .....................

  Adresu vai digitalās izsaukuma sistēmas uz katras kontroles iekārtas uzrāda izsaukuma telpas numuru vai gultas adresi, kā arī aprūpes statusu – Aprūpes izsaukums, Med.māsas izsaukums, WC izsaukums, klātbūtne, asistence, u.c. Šādas sistēmas var būt aprīkotas ar gaiteņa displeju, kas ērti un uzskatāmi indicē izsaukuma informāciju vai arī (ja nav izsaukumu) rāda pareizu laiku.

Adresu sistēmas var tikt pieslēgtas centrālai Monitora sistēmai kurā uzkrājas izsaukumu statistika, pacientu informācija u.c.

Ir divu veidu adresu izsaukuma sistēmas:

  • Ar gaismas skaņas signalizāciju ( bez balss komunikācijas )
  • Ar gaismas skaņas signalizāciju un balss intercoma funkciju ( ar sarunu funkciju )

Adresu sistēmas parasti tiek izgatavotas un ierīkotas atbilstoši Eiropas DIN VDE0834 (Vācu) vai BS 8300 (Britu) standartiem.

Palātu izsaukuma adresu sistēma ar balss komunikācijas funkciju
 
        SASTĀVS:
 - Adresu iekārta palātai vai katrai gultasvietai ar balss komunikācijas funkciju
 - Iznestās pacienta pults pieslēguma iespēja
 - Koridora 2-4 krāsu virsdurvju lampa pie ieejas istabā
 - Iespēja identificēt aprūpes statusu pēc krāsas
 - Gaiteņa displejs izsaukuma adreses indikācijai
 - Dežuranta/Māsu posteņa pults ar adreses identifikāciju un balss komunikācijas funkciju
 - Monitorings - PC datorsistēmas pieslēgums
 
Varolux AU
 Meeyi CN
Schrack-Seconet AU
 Lasīt  vairāk: .....................

 

PALĀTU - MĀSU IZSAUKUMA STACIONĀRAS SISTĒMAS AR IP TĪKLA PIESLĒGUMU – ( adresu )

IP sistēmas pilda adresu sistēmas funkcijas + tās var tikt integrētas ar telekomunikāciju iekārtām, radio, televīziju un ēkas automatizācijas sistēmu

 

BEZVADU IZSAUKUMA RADIO SISTĒMAS

Šāda tpa sistēmas var tikt ierīkotas nelielās kompaktās klīnikās vai aprūpes iestādēs, kur objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams uzstādīt stacionāru (vadu) sistēmu. Bezvadu sistēmas trūkums ir ierobežota radioviļņu izplatīšanās, kā arī nepieciešamība regulāri uzraudzīt un laikus nomainīt elektrobarošanas baterijas bezvadu ierīcēm.

 

IZSAUKUMA SISTĒMAS INVALĪDU TUALETĒM

Šāda tipa iekārtas var būt integrētas visās augstāk minētajās sistēmās, kā arī var būt izvedotas autonomas WC tualetes izsaukuma sistēmas ar vietēju gaismas skaņas signalizāciju vai arī ar pieslēgumu visa veida dežuranta posteņa signalizācijām.

 

Palātu / medmāsu izsaukuma sistēmas ar vadu instalāciju - atbilstība DIN VDE 0834
Palātu / medmāsu izsaukuma sistēmas ar radio 433Mhz / bezvadu
Palātu / medmāsu izsaukuma sistēmas ar balss saziņas funkciju
Reģistratūras rindu regulēšanas sistēmas


Lapa ir izstrādes stadijā